психоанализ, психоаналитик, психоаналитическая психотерапия